Pilotní průkaz pilota ultralehkých letadel – ULL opravňuje k samostatnému řízení letadel do celkové maximální vzletové hmotnosti 450, případně 600 kg

Podmínky pro zahájení výcviku:

 • minimální věk 15 let
 • osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy u určeného sportovního lékaře

 

Průběh pilotního výcviku:
Pilotní výcvik probíhá dle osnovy výcviku UL3 v rozsahu

 • 45 hodin teorie
 • 20 hodin praxe = 112 letů (počty hod. a letů jsou minimum dle osnovy UL3 a záleží vždy na schopnostech konkrétního žáka)

 

Teoretická výuka:
Teoretická příprava zahrnuje 45 hodin a jsou v ní obsaženy

 • aerodynamika a mechanika letu
 • stavba a konstrukce ULL
 • letecké předpisy, postupy ULL
 • letecká navigace
 • letecká meteorologie
 • motory, vrtule, přístroje
 • spojovací předpis

 

Praktická výuka:
Praktická výuka se provádí na jednom typu letadla a zahrnuje min. 20 letových hodin, které jsou rozdělené do jednotlivých úloh

 • seznamovací let
 • přímý let, funkce řídících prvků
 • zatáčky o náklonu do 15°
 • zatáčky o náklonu do 45°
 • nácvik vzletu, letu po okruhu a přistání
 • skluz, zábrana pádu, rychlost letu
 • opravy chybného rozpočtu a přistání
 • nácvik bezpečnostního přistání
 • nácvik nouzového přistání
 • přistání s bočním větrem
 • let se zakrytými přístroji
 • přezkoušení před prvním samostatným letem
 • samostatný let po okruhu
 • kontrolní let
 • navigační let 200 km s mezipřistáním
 • navigační let 100 km s mezipřistáním
 • samostatný navigační let 100 km s mezipřistáním

 

Zkouška pro získání kvalifikace pilot:

Teoretická zkouška probíhá složením schváleného testu v určeném zkušebním středisku, kterou potvrdí  inspektor provozu ULL. Praktická část se provádí po úspěšném složení teoretické části zkoušky. Lety jsou prováděny s inspektorem provozu ULL, při kterých zkoušející ověřuje úroveň techniky pilotáže žáka v rozsahu cvičení předepsaných výcvikovou osnovou

Cena základního výcviku pilota ULL:

 • teoretická příprava                             12 000 ,- Kč

 • Faeta NG                                                  2 820 ,- Kč/hodina

 • ARGO DirectFly                                      2 640 ,- Kč/hodina

 • jednotlivá přistání na LKPM                 150 ,- Kč

 

Veškeré ceny uvedeny bez DPH 21%

Cena zahrnuje palivo, instruktora, pojištění a připravený letoun na LKPM k letu.
DO ODVOLÁNÍ – V případě nácviku vzletů a přistání na letišti Příbram  si hradí přistávací poplatky každý žák samostatně ve výši publikované ceny, 150- Kč / přistání, případně bude zvolená pro tuto činnost jiná destinace. 

Oprávnění střediska: