Po měsíční provozní pauze a „roční“ prohlídce létá náš Christen Eagle II již pod českou značkou OK-IGL v kategorii EXPERIMENTAL.

Poděkování s uvedením letounu jako prvního tohoto typu do provozu v ČR po administrativní stránce  patří především všem zúčastněným z Úřadu pro civilní letectví ČR, zejména pak ze sekce technické – oddělení certifikace letadel, po technické stránce a další údržbě pak společnosti Aeroengine – EAA Tech spol. s.r.o. z Moravské Třebové.

Všem ještě jednou DĚKUJI  za „profesionální“ přístup a výbornou spolupráci.

létání